SYSTÉMY
AUTOMATICKÉ
KONTROLY
OBRAZU.

Odhalí tiskové defekty
od velikosti 0,01 mm2.

AVT LTD. je vývojová a výrobní společnost s hlavním sídlem v Izraeli, specializovaná na oblast 100% kontroly obrazu v tiskových strojích a dalších výrobních technologiích, které pracují s reprodukovaným obrazem.

Systémy automatické kontroly obrazu AVT Helios dokáží odhalit tiskové defekty od velikosti 0,01 mm2 a kontrastu 2 %, a to bez omezení rychlosti samotného výrobního stroje. Pro dokonalou kontrolu a řízení kvality v tiskovém procesu poskytuje AVT Helios zejména následující možnosti:

 • precizní uživatelské nastavení hraničních parametrů detekce chyb,
 • kategorizace tiskových defektů a individuální nastavení pro každý typ chyb, maskování, nastavení prioritních zón,
 • zpracování tiskovin s fóliovými, holografickými a reflexními motivy,
 • kontrola výseku a odstranění odpadní mřížky u etiket,
 • režimy pro práci s transparentními či reflexními substráty,
 • porovnání vytisknutého obrazu s tiskovým pdf souborem,
 • digitální mapa každé zpracované role,
 • systémové řešení pro odstranění detekovaných chyb v technologické návaznosti tiskový stroj – kontrola kvality – převíjecí stroj,
 • zvýšení produktivity a efektivity tiskové výroby.

Základní technické specifikace systémů AVT Helios

Oblast použití Tiskové a následné aplikace role-role nebo role-archy
Tiskové procesy Flexo, hlubotisk, ofset, digitální tisk a kombinace
Substráty a aplikace Papírové a syntetické samolepky, flexibilní obaly, Shrink sleeves, skládačkové kartony, transparentní a odrazivé fólie ad.
Tisková šíře 330 mm až 670 mm, možnost individuálních řešení
Rozlišení snímací kamery Podle šíře a aplikace od 4096 do 8192 pixelů
Osvětlovací systém Vysoce výkonné LED
Monitor, operační systém 24“ plochý LCD, nebo dotykový 19“ či 24“, Windows 7
Výstupní rozhraní Digitální mapa role, signálové alarmové výstupy, vzdálený přístup, zdvojená obrazovka ad.

Kategorizace a příklady tiskových chyb, detekovaných systémem AVT Helios

 • nečistoty v tisku,
 • škrábance, rozmazání,
 • výpadky tisku,
 • variace barvy,
 • nesoutisk,
 • špatné oddělení mřížky,
 • registrace výseku,
 • problémy v textu a čárových kódech,
 • chybějící etikety, ad.

Každou kategorii má uživatel AVT Helios samostatně pod kontrolou, včetně funkcí pro maskování a lokální priority.

Navrhneme pro Vás individuální řešení