VÝROBNÍ
TECHNOLOGIE
PRO VÝSEK
HMATNÍKŮ.

Katalogy, seznamy, kalendáře,
poznámkové bloky apod.

Stroje ICM 12/14/16 byly vyvinuty a průběžně inovovány jako speciální výrobní technologie pro výsek hmatníků (hmatník neboli index je tvarový výsek do čela knižního bloku pro usnadnění orientace v obsahu knihy) na již hotových knihách či brožurách.

Mezi typické produkty zpracovávané na strojích pro výsek hmatníků patří nejrůznější katalogy, seznamy, kalendáře, poznámkové bloky apod.). Výrobce Enginne tak pod značkou Czech Machines představuje konkurenceschopnou alternativu k několika málo výrobcům takovýchto strojů na světě s nabídkou vysoké kvality, individuálního přístupu a dostupné servisně-technické podpory.

Automatizované stroje ICM 12/14/16 jsou uživatelsky programovatelné s možností ukládání opakovaných zakázek. Součástí obslužného software je i sběr dat a dálková diagnostika.

Video - výsek hmatníků

Navrhneme pro Vás individuální řešení