VÝROBNÍ
TECHNOLOGIE
PRO VÝSEK
HMATNÍKŮ.

Katalogy, seznamy, kalendáře,
poznámkové bloky apod.

Stroj ICM-12 byl vyvinut a dále inovován jako speciální výrobní technologie pro výsek hmatníků (neboli indexů, tj. výsek části čela bloku pro usnadnění orientace v obsahu knihy) na již hotových knihách či brožurách.

Mezi typické produkty patří nejrůznější katalogy, seznamy, kalendáře, poznámkové bloky apod.). Výrobce Czech Machines tak představuje konkurenceschopnou alternativu k několika málo výrobcům takovýchto strojů na světě s nabídkou vysoké kvality, individuálního přístupu a dostupné servisně-technické podpory.

Automatizované stroje ICM-12 jsou uživatelsky programovatelné s možností ukládání opakovaných zakázek. Výrobní kapacita stroje ICM-12 je přes 2 mil. knih za měsíc, součástí obslužného software je i sběr dat a dálková diagnostika.

Video - výsek hmatníků

Navrhneme pro Vás individuální řešení