VÝROBNÍ
TECHNOLOGIE
PRO VÝSEK
HMATNÍKŮ.

Katalogy, seznamy, kalendáře,
poznámkové bloky apod.

Stroje ICM 12/14/16 a nejnovější ICM20 byly vyvinuty a průběžně inovovány jako speciální výrobní technologie pro výsek hmatníků (hmatník neboli index je tvarový výsek do čela knižního bloku pro usnadnění orientace v obsahu knihy) na již hotových knihách či brožurách.

Mezi typické produkty zpracovávané na strojích pro výsek hmatníků patří nejrůznější katalogy, seznamy, kalendáře, poznámkové bloky apod.). Výrobce Enginne tak pod značkou České stroje / Czech Machines představuje vysoce konkurenceschopnou alternativu k několika málo výrobcům takovýchto strojů na světě s nabídkou vysoké kvality, individuálního přístupu a dostupné servisně-technické podpory.

Nový stroj pro výsek hmatníků ICM20 je uživatelsky programovatelný s možností ukládání opakovaných zakázek. Mezi jeho hlavní inovace patří plná inplementace servopohonů pro zvýšení rychlosti a produktivity ve srovnání se staršími modely, a také větší barevná dotyková ovládací obrazovka pro vyšší komfort obsluhy a rychlejší programování a kontrolu chodu zakázky. Součástí obslužného software je i sběr dat a dálková diagnostika.

Video - výsek hmatníků

Navrhneme pro Vás individuální řešení