Všechny zájemce z Česka a Slovenska zveme na workshop o technologiích nízkomigračního tisku a souvisejících materiálech. Uskuteční se 23. a 24. května ve Varšavě, v Technologickém centru Mark Andy. Přihlašovat se je možné prostřednictvím Ing. Radima Krutiše (rkrutis@enginne.cz, +420 606 961 179), který reprezentuje značku Mark Andy v ČR a SR. Program začíná 23. 5. večeří, 24. 5. následuje open-house s prezentacemi a ukázkami nízkomigračního tisku, sušení a vytvrzování na strojích Evolution Series E5 a Digital Pro3.

Společnost Mark Andy organizuje workshop v době, kdy je legislativa o bezpečných obalech a etiketách aktuálním tématem, jelikož všichni vnímáme snahy o přísnější regulaci v oblasti výroby a balení potravin, léků a kosmetiky. Pro majitele značek a výrobce je klíčovým úkolem porozumět problematice nízkomigračních technologií a probíhajícím změnám, včetně používání všech komponent, jako jsou barvy, laky a lepidla.

Dvoudenní akce „ Low Migration with Mark Andy“ začíná 23. května večeří v hotelu Airport Hotel, v němž se také doporučuje ubytování. Druhý den se během open-house 24. května zaměříme na všechny aspekty nízkomigrační technologie, včetně zkušeností uživatelů příslušných technologií. Vysvětlíme také aktuálně platnou regulační legislativu. Hlavními body programu bude tisk demonstračních zakázek na strojích Evolution Series E5 s Digital Pro3.

Setkání pořádá polská reprezentace společnosti Mark Andy spolu s hlavní partnerskou organizací, jíž je akreditovaná výzkumná laboratoř J.S. Hamilton Poland. Zástupci firem GEW a Siegwerk budou účastníky open-house informovat o svých řešeních z oblasti nízkomigračních technologií. Společnost Mark Andy chápe open-house rovněž jako příležitost představit ve firemním varšavském show-roomu zákazníkům kromě strojů Evolution Series E5 a Digital Pro3 také digitální technologie na tiskovém stroji Digital Series HD. Dostatek času bude samozřejmě vyhrazen pro zodpovězení otázek a diskusi.