Na veletrhu Labelexpo 2023 představila tchajwanská společnost Orthotec nový digitální sítotiskový stroj DG-SCREEN s inkjetovou jednotkou DG-JET. Stroje Orthotec v ČR a SR prodává a servisuje ing. Radim Krutiš a jeho firma Enginne.

Zušlechťování kotoučového tisku technologiemi horké ražby a sítotisku bylo dosud doménou klasického analogového zpracování. Tato známá polygrafická technologie vyžaduje přípravu a využití forem, což představuje časově i nákladově náročný proces. Typickým produktem, který se takto pomocí aplikací zvláštních efektů až donedávna téměř výhradně zušlechťoval, jsou zejména etikety.

Na trhu se ovšem začínají prosazovat technologie tzv. digitálního sítotisku. Jejich předním představitelem je právě Orthotec. Ačkoliv se používá termín digitální sítotisk, jedná se v podstatě o inkjetovou digitální technologii. Stěrka a síto jsou nahrazeny inkjetovými hlavami, UV lak je po nanesení vytvrzen pomocí LED-UV hned za inkjetovými hlavami a následně dotvrzen klasickou UV lampou. Tloušťka vrstvy barvy nebo laku se ovládá systémem řízení inkjetových hlav a rychlosti pohybu produktu.

„Nový stroj DG-SCREEN využívá stávající platformu našich technologií Orthotec SRFD. Společná platforma umožňuje do konkrétní instalace nakonfigurovat další moduly,“ uvedl vloni jednatel společnosti Orthotec Jason Huang během našeho rozhovoru o novinkách v nabídce technologií a strojů Orthotec. Zatímco před rokem jsme hovořili o přípravě nové řady, teď je DG-SCREEN s jednotkou DG-JET již součástí nabídky strojů Orthotec. Vznikla tak technologická kombinace inkjetového modulu s horkou ražbou, jež se označuje jako silkfoil (silk screen / hot foil), kdy se sítotiskový reliéf nanesený digitálním inkjetem překrývá horkou ražbou, také bez potřeby specifické ražební formy.

Radim Krutiš popsal výhody nové technologie reprezentované strojem Orthotec DG-SCREEN takto: „Technologie je určena na malé náklady. Produkční rychlost strojů není vysoká. Vše je ale vyváženo výhodami, kdy nejsou potřebné klasické analogové nástroje. Provozovatel nemusí zajišťovat štočky, síta apod., což se samozřejmě promítá do nižších provozních nákladů a také mimořádné flexibility výroby. V porovnání s postupem při přípravě ražebních štočků a sítotiskových rámů, kdy se na zhotoveni čeká i týdny, je příprava stroje s novou technologií mimořádně rychlá, spočívá na vložení zakázkových dat do systému stroje. Otevřená platforma kotoučového stroje, která dokáže kombinovat ploché operace se semirotačními, uživateli nabízí možnost individuálních konfigurací.“