Pro americkou společnost Mark Andy se polský trh stal jedním z nejdůležitějších, což platí celoevropsky i celosvětově. Kromě klasických flexotiskových strojů Mark Andy se i ve středoevropském regionu prosazují také digitální a hybridní řešení.

Przemysław Polkowski, ředitel Mark Andy v Polsku, zhodnotil na přelomu roku pronikání hybridních technologií Mark Andy k našim severním sousedům. Pan Polkowski mimo jiné uvedl, že trend nástupu hybridních řešení, která kombinují konfigurace klasických a digitálních tiskových a zušlechťovacích jednotek, je podobný jako byl před lety přechod části trhu od klasických k digitálním technologiím, což se týkalo především ofsetu, ale i flexotisku. K dnešnímu dni bylo do Polska dodáno více než třicet hybridních řešení založených na tonerových a inkjetových technologiích Mark Andy. V roce 2017 proběhly v polských tiskárnách první evropské instalace hybridních tiskových strojů Digital Series a Digital One. A co je také důležité, zákazníci si v praxi ověřují efektivitu hybridních řešení a neváhají si objednávat další takové technologie. Polská pobočka Mark Andy dodala v roce 2022 do několika tiskáren druhé i třetí hybridní tiskové stroje. Trhy v Česku a na Slovensku jsou s polským propojeny prostřednictvím naší firmy Enginne.