Seminář o nízkomigračním tisku se konal 23. a 24. května ve Varšavě, v Technologickém centru Mark Andy. Účastníkům byly odprezentovány technologie a stroje Mark Andy Digital Series HD, Evolution Series E5 a PRO Series (novinka!). Na programu participovaly též firmy Hamilton, GEW a Siegwerk. Cyklus přednášek byl provázen ukázkami na strojích v showroomu Mark Andy.

Program byl rozdělen do několika bloků. V prvním z nich specialisté z Mark Andy prezentovali své tiskové stroje a flexotiskové i digitální technologie, které zákazníkům mohou poskytnout řešení nízkomigračního tisku. Nízkomigrační tisk se provádí na produkčních flexotiskových a digitálních strojích Mark Andy. Strojový park v showroomu ve Varšavě nabídl ukázky na stroji Digital Series HD. V současnosti je Digital Series HD v Mark Andy v USA nejvíce vyráběný stroj. Tisklo se i na osmibarvovém stroji Evolution Series E5 vybaveném celou řadou opcí, s kombinovaným vytvrzováním UV a LED UV. Na čtyřech jednotkách bylo i recirkulační vzduchové sušení, které umožňuje používání vodních barev. Poprvé byl představen i nový kompaktní flexotiskový stroj nové řady Mark Andy PRO Series v šířce 330 mm s osmi tiskovými jednotkami. Po řadách Performance a Evolution výrobce teď přichází s novou řadou PRO. Ve Varšavě je teprve druhý vyrobený stroj řady PRO. Premiéra bude na letošním veletrhu Labelexpo. Účastníkům byl předveden také tonerový tiskový stroj Digital Pro.

V druhé části si účastníci vyslechli podrobnou přednášku z akreditované výzkumné laboratoře J.S. Hamilton Poland. Byla zaměřena na druhy a principy migrace, na měření a kritéria, na přístroje a předpisy. Migraci nemůže sama vyřešit jenom tiskárna, jedná se certifikaci celého procesu, který zahrnuje stroje, technologie tisku, vytvrzování, barvy atd. Třetí blok přednášek vyplnil dodavatel vytvrzovacích technologií GEW. Většina nízkomigračního tisku využívá UV technologie. Specialisté z firmy GEW prezentovali své systémy LeoLED a ArcLED. Informovali také o dalších postupech, které nabízejí na bázi výměnných modulů ve stroji kombinovat LED vytvrzování s klasickým UV. Hovořili rovněž o dalších speciálních řešeních, jakými jsou např. technologie vytvrzování v ochranné dusíkové atmosféře apod. V poslední přednáškové části prezentoval zástupce společnosti Siegwerk své kompletní portfolio LED i LED UV barev, které splňují kritéria pro nízkomigrační tisk.

Společnost Mark Andy seminář uspořádala v době, kdy je legislativa o bezpečných obalech a etiketách aktuálním tématem. Regulace v oblasti výroby a balení potravin, léků a kosmetiky se zpřísňuje. Klíčovým úkolem výrobců obalů a etiket je porozumět problematice nízkomigračních technologií a probíhajícím změnám, včetně používání všech komponent, jako jsou barvy, laky a lepidla.